Danas

Misija

Inicijativa, optimizam i kvalitet.

Porodice Brinjola koja ide u susret drugom veku jake aktivnosti sopstvene tradicije ali sa jednim okom na budućnost. Upotreba naprednih tehnologija omogućava Brinjoli raznovrsnu i složenu ponudu a iznad svega kvalitet.

Boje Brinjola su poznate i cenjene po odličnoj zaštitnoj funkciji, tako da kompanija ulazi na međunarodno tržište sa već afirmisanom pozicijom izgrađenoj na italijanskom tržištu.

Kvalitet proizvoda Brinjola omogućava kompaniji da pokrije veliki segment tržišta i zadovolji potrebe različitih klijenata sa specifičnim potrebama.

Zaista, zahvaljujući direktnom i svakodnevnom iskustvu na tržištu, kompanija je uvek u toku sa promenljivim  zahtevima svojih kupaca.

Boje i lakovi koji se koriste u građevinarstvu predstavljaju danas srce proizvodnje Brinjola i nemaju zaista više samo funkcionalnu vrednost.

Svrha boje danas, nije samo da zaštiti građevinski materijal, jasno je već da izbor boje ima presudan značaj u urbanizmu kao i u uređenju enterijera.

Svetlost i boje koje čine pozadinu naših dana, duboko utiču na kvalitet našeg života.

Dobar izbor boja za zidove našeg doma ili kancelarije može da doprinese da mesta našeg života budu mnogo prijatnija i udobnija i da donesu mir osobama koje tu žive.

Sa tom se ambicijom Brinjola obraća tržištu predstavljajući široku ponudu i odličan kvalitet i fokusirajući se na direktan kontakt sa klijentima da bi bolje razumeli njihove potrebe.

Tehnika i estetika, praktičnost i lepota koegzistiraju u delatnosti brenda koji je više od jednog veka sinonim za kvalitet, pouzdanost i doslednost.

Horacio Brinjola je od 2010. preuzeo kontrolu nad Colorofizio Torre obezbedivši na taj način kontinuitet industrijskih veština i zapošljavanje visoko kvalifikovanih radnika, a time i stekao nove tržišne segmente koji nisu trenutno obuhvaćeni na nacionalnom tržištu, racionalizacijom sosptvenog proizvodnog potencijala i dalje, poboljšanjem kvaliteta svojih usluga i proizvoda.

 

Dekoracija

Brinjola je krenula odlučno putem prozvodnje dekoracije. Laboratorije kompanije su u mogućnosti da ponude nove i originalane proizvode, fokusirajući se snažno na istraživanje novih materijala ali i održavanje opsega Brinjola na čelu inovacija kao i sposobnost da ponudi širok spektar izbora po ukusu kupca.

 

Obuka i profesionalizam

Onaj koji radi u sektoru boja zna da dekoracija ima potrebu za profesionalizmom. Uprkos nizu stavki Brinjola je pored dizajna mislila i na lakoću upotrebe, primenom fundamentalnog značaja za uspeh finalnog efekta. Iz tog razloga, paralelno sa lansiranjem novih dekorativnih prozvoda na tržište kompanija organizuje demonstraciju primene profesionalcima sa četkom. Radi se o svesnom ulaganju u cilju dobijanja najboljeg mogućeg kvaliteta, koji očigledno ne može biti odvojen od stručnosti onih koji koriste proizvode Brinjola.

U demonstraciji na sastanku kupaca širom Italije objašnjavaju se osnovne tehnike za dobijanje najboljih rezultata upotrebom dekoracija iz kolekcija: Rustico Provenzale, Pietra di Luna, Luce, Jeans, Antica Provenza, Atmosfere, Stucco Antico, Tesori di Arianna).

Svrha ovih kurseva je da obuči osoblje u svim italijanskim regijama i na tržištima partnera u inostranstvu.

Ovi sastanci su organizovani na zahtev preprodaje i u dogovoru sa agentom Brinjole.

Trgovci koji su zainteresovani da organizuju ove obuke se ohrabruju da kontaktiraju lokalnog agenta zbog svih neophodnih informacija.

kanta

 

iso9001

LABORATORIO