Istorija nastanka kompanije

onama

Priča o bojama Brinjola (Brignola) je priča koja je počela pre više od 100 godina. Priča koja, kroz jedan vek, svedoči o tradiciji kvaliteta i efikasnosti koja prati kompaniju do današnjih dana.

Porodica

Tek dvadesetogodišnjak, Horacio Brinjola (Orazio Brignola) je 1901. posle kratkog iskustva u firmi Ratti & Paramatti iz Torina, odlučio da započne sopstveni biznis.

Tako je, zajedno sa braćom Viktorom i Jovanom (Vittorio i Giovanni)- koji su kasnije emigrirali u Čile – otvorio u Đenovi i u pokrajini nekoliko malih laboratorija za pripremu belog olova – koje će posle par godina preseliti u Minjanego, kompaniju koja nosi njegovo ime. Tako je započela stogodišnja priča Horacija Brinjole S.p.A.

 

Preduzetnički uspon

Preduzetnički instinkt Horacija, zajedno sa radnom etikom i duhom samoodricanja, koji će inspirisati aktivnosti kompanije u periodu između 20-ih i 40-ih godina i dostići period izuzetnog rasta. U pomorskom sektoru, tada direktor, videće brzu afirmaciju kompanije: brodovi najznačajnijih kompanija će zaista biti oslikani Brinjolinim bojama. 

Tokom obnove, Benito, Horacijev sin, koristi priliku tokom buma izgradnje da ojača prodaju u tom sektoru. U građevinskom sektoru Brinjola ponavlja i osigurava uspeh već postignut u pomorskom i sektoru brodogradnje, primenom iste politike kvaliteta, pouzdanosti i efikasnosti.

Izdvajaju se, dakle tri vrste proizvodnje koje karakterišu kompaniju: građevinarstvo, brodogradnja i pomorstvo.

 

Priča se nastavlja

Direktno uključivanje porodice Brinjola nastavlja se do današnjih dana: Horacio, unuk osnivača i aktuelni predsednik Upravnog odbora, Lućia, menadžer prodaje dekorativnih proizvoda, i advokat Franćesko Brinjola, član Upravnog odbora, predstavljaju četvrtu generaciju porodice Brinjola koji rade u kompaniji.

Brinjola dakle nastavlja, iz dana u dan svoj rad, sa jakom tradicijom i iskustvom koji joj omogućavaju da sa optimizmom i sigurnošću gleda u budućnost. Od 2010. preuzela je kontrolu nad kompanijom “Coloficcio Torre”, stvarajući čvrstu grupu, celu iz Đenove koja zapošljava više od stotinu ljudi.

 oraziofondatore

Osnivač

Orazio Brignola

BENITO_BRIGNOLA

Benito Brignola