Water Floor

water floor
Emajl boja na vodenoj bazi za betonske podove za enterijer i eksterijer, na bazi akrilnih smola u vodi i izabranih pigmenata.Ima izuzetnu otpornost na atmosferske uticaje, jaku adheziju na beton i cement, kao i otpornost na habanje i hodanje. Podnosi pranje sa zajedničkim deterdžentima, mineralna ulja i ne duži dodir sa kiselim i alkalnim rastvorima.

water-floor-1

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

30 minuta suv na dodir

12 sati za ponovno nanošenje

8m2/l praktična potrošnja

2.sloj bez razređenja

1.sloj maksimum 20 %v/v

 

TEHNIČKI PODACI I KARAKTERISTIKE

Sastav akrilna smola

Specifična težina 1,300 ± 0,050 kg / l

Tačka gorenja  Nezapaljiv

V.O.C. <140 g / l

Viskoznost prosečna F4 200 “+ / – 20

Stepen svetlosti 20 + / – 5 sjaja (60 °)

BOJE crvena oksid, cement siva

Pakovanje (litara) 2,5-l 0750 l

 

UPOZORENJA

• Zaštititi od smrzavanja

• Ne primenjivati ​​na toplu podlogu pod direktnim  sunčevim zracima i pri temperatura ispod 5 ° C ili većoj od 35 ° C

• Nemojte koristiti po kiši ili mokroj podlozi

• Posle upotrebe, dobro operite svu opremu sa vodom

• Čuvajte na suvom mestu daleko od direktne sunčeve svetlosti

 

CIKLUSI PRIMENE

Pogodno za bojenje podova kotlarnica, podruma, garaža, industrijskih prostorija, radionica. Ne sadrži sirovine koje su otrovne ili štetne za ljude i okruženje i ne sadrži razređivače, kada se primenjuje u zatvorenom prostoru ne stvara nelagodnost.

Betonske površine predstavljaju poseban izazov zbog različitih vrsta betona.

Priprema površine mora zbog toga da se obavi vrlo oprezno: podloga cementa mora biti spremna, čista, suva i odmašćena, i da ne podleže pritisku vlage.

Tragovi masnoće, prašine i boje moraju biti potpuno uklonjeni.

Boja na novim površinama uvek uključuje primenu dva sloja: prvi sloj se ručno nanosi četkom razređen do 20%, drugi sloj valjkom nerazređen.

 

Horacio Brinjola Spa zadržava pravo da ažurira informacije  koje će biti indikativne.

Kada se proizvod koristi izvan naše neposredne kontrole ograničavamo svoju odgovornost samo na kvalitet.

 

BACK1