Sajam 2013

“Color Project d.o.o.” sa ponosom može da se pohvali učešćem i izložbenim prostorom na sajamu građevinarstva u Beogradu 2013. godine.

Sajam građevinarstva u Beogradu je postao najznačajniji specijalizovani sajam iz ove delatnosti u regionu cele jugoistočne Evrope